Skola

Vi är en liten F-9 skola med åldersintegrerade klasser där elever och personal känner varandra. Lärartätheten är hög och hos oss får man det lilla extra. Vi är stolta över skolans trygga miljö och trivsel.

Läs mer och ansök
>

Vi arbetar utifrån våra ledord: Värden, språk och kunskap

Vi vill stärka våra elevers språkliga förmåga och hjälpa dem att utveckla sunda värderingar och sociala färdigheter. Vi vill ge våra elever kunskaper som ger dem goda förutsättningar till vidare studier och färdigheter för livet. Vår undervisning sker enligt traditionell metodik. Vi har små klasser och hög lärartäthet.

Vår verksamhet

Eleverna i årskurs F-5 har klassföreståndare medan eleverna i årskurs 6-9 är uppdelade på mentorer. Läxhjälp erbjuds en gång i veckan för årskurs 4-9.

Den kristna profilen i skolan syns genom att vi betonar alla människors lika värde, att vi är unikt skapade och älskade. Den gyllene regeln genomsyrar vårt bemötande till varandra i skolan: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem”.

Vi börjar varje dag med morgonsamling och har även en lektion per vecka i kristendom (utöver religionsämnet).

  • Från förskoleklass till årskurs 9
  • Läxhjälp en gång i veckan för årskurs 4-9
  • Kristen profil