Fritidshem

Vårt fritidshem finns för dig som går i F – åk 3. Vi samverkar med skolan och förskolan. Vårt fritidshem har hög personaltäthet och präglas av en familjär känsla. Vi vill ge eleverna en meningsfull fritid.

Läs mer och ansök
>

Vi arbetar utifrån våra ledord: Värden, språk och kunskap

Hos oss vill vi att varje elev lär sig att använda det svenska språket för att kommunicera egna behov och önskemål, kunna berätta och uttrycka sig så att andra förstår. Eleverna får möjlighet att uttrycka sig genom sång, musik, rörelse samt kreativt skapande.

Vi arbetar med matematiska vardagsbegrepp samt hur man omsätter det i praktisk handling. Varje elev ska få förståelse demokrati, normer och värden för att utveckla det sociala samspelet. Vi vill att varje elev ska få möjligheten att utveckla sin grovmotorik och uppleva glädjen i att vistas ute i naturen under årets fyra årstider. Varje elev ska få delta i olika lekar både inomhus och utomhus, pedagogstyrda lekar samt lek på egna initiativ.

Kristen profil

Den kristna profilen i fritidshemmet syns genom att vi betonar alla människors lika värde, att vi är unikt skapade och älskade. Den gyllene regeln genomsyrar vårt bemötande till varandra på fritidshemmet: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem”.