Förskola

Förskolan är belägen på Åliden och vi delar vår härliga gård med Ålidenskolan, vilket bidrar till en varm gemenskap bland yngre och äldre barn och elever. Förskolan har små barngrupper och vi har 25 platser fördelat på två avdelningar i åldrarna 1-5 år.

Läs mer och ansök
>

Vi arbetar utifrån våra ledord: Värden, språk och kunskap

Värden innefattar personliga och sociala aspekter av människan. Vi jobbar med att barnen ska få uppleva sitt eget unika värde samt att kunna visa respekt för andra barn och vuxna. Vi pratar mycket om hur vi är bra kompisar med varandra i barngruppen.

Språkets betydelse för barnens utveckling och lärande är mycket viktigt. Vi jobbar med att vara engagerade språkpedagoger som låter varje barn få utvecklas inom detta område utifrån egna förutsättningar.

Kunskap tar sig i uttryck på flera sätt och ett temainriktat arbetssätt ger barnen möjlighet att få ett sammanhang kring förskolans verksamhet. Vi lyssnar in barnens intressen och är närvarande i deras lek och andra aktiviteter för att på bästa sätt kunna stimulera och utmana dem i deras lärandeprocess.

Kristen profil

Den kristna profilen i förskolan syns genom att vi betonar alla människors lika värde, att vi är unikt skapade och älskade. Den gyllene regeln genomsyrar vårt bemötande till varandra i förskolan: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem”. Konkret visar det sig i att vi ber bordsbön, sjunger kristna sånger, berättar bibelberättelser och firar våra stora kristna högtider. Det finns ett rikt kristet kulturarv i Sverige som vi vill förvalta och ge vidare till nästa generation.